I tisdags medverkade det nationella kansliet på Region Norrbottens miljödag för att berätta om det nationella arbetet med att ställa och följa upp sociala krav i offentlig upphandling. Under eftermiddagspasset lade vi mycket fokus på att prata risker kopplade till flertalet av de varor som dagligen används inom hälsa- och sjukvården. På konferensen deltog cirka 140 personer som jobbar inom regionen.

Under dagen diskuterades frågor som regionens nya miljöpolicy, ny- och ombyggnationer ur ett miljöperspektiv och hållbar upphandling inom regionen. Regionen har även politiskt fattat beslut om att aktivt integrera agenda 2030 i det regionala arbetet. Vi tackar Norrbotten för att vi fick möjligheten att delta på konferensen, och ser fram emot fortsatt arbete och samarbete!

miljödag norrbotten

 

Karin Lonaeus
Skrivet av: Karin Lonaeus
Om författaren
Karin Lonaeus arbetar som hållbarhetsstrateg på regionernas nationella kansli för hållbar upphandling.

Nyheter

Vision

Välfärd genom världsledande hållbar upphandling!

programforklaring 2030