SKL Kommentus höll tillsammans med Landstingens nationella samordning av hållbar upphandling ett halvdagsseminarium på temat ” Hållbar leverantör 2.0 – så klarar du kraven på social hållbarhet som kommuner och landsting ställer” i Växjö den 21 november.

Ett syfte med seminariet var att informera leverantörer om vad de sociala kraven innebär som landstingen och SKL Kommentus Inköpscentral ställer. Vi ville även förmedla att vi harmoniserar och koordinerar vårt arbete. Och framförallt – Vi vill ha dialog. Positiva förändringar sker i samverkan!

Pauline Göthberg och Peter Nohrstedt, hållbarhetschef SKL Kommentus, berättade om bakgrund och syfte med de gemensamt framtagna kontraktsvillkoren om social hållbarhet. Erika Ekman, revisor i Trossa AB, var med på länk och berättade hur en revision går till och vilken dokumentation och vilka processer som måste finnas på plats hos leverantören.

I publiken fanns leverantörer inom bland annat läkemedel, förbrukningsvaror, medicinteknik, VVS och kontorsmaterial.

Växjö

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Nyheter

Vision

Välfärd genom världsledande hållbar upphandling!

programforklaring 2030