Det var temat på den konferens som OSCE arrangerade tillsammans med ILO om hur stater kan förhindra trafficking i globala leverantörskedjor genom offentlig upphandling. 52 deltagare från 18 länder medverkade och delade sina erfarenheter om hur långt de respektive länderna har kommit. Trots att utmaningarna är många i länder ser vi allt fler exempel på att vi går från policy till praktik.  Sveriges landsting och regioners arbete fick ett särskilt omnämnande för vårt arbete med hållbar upphandling som ett verktyg för att identifiera och förhindra riskerna för tvångsarbete.

Det finns cirka 25 miljoner människor som befinner sig i någon form av tvångsarbete enligt ILO och IOM. Den illegala exploatering av människor genererar cirka 50 miljarder dollar varje år. Mycket av de varor som upphandlas av offentlig sektor framställs i länder där risken för tvångsarbete är stor. Stater har ett särskilt ansvar för att skydda människor mot brott mot mänskliga rättigheter och inte minst genom offentlig upphandling (FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter). 

Organisationen OSCE har tagit initiativ till ett flerårigt projekt som ska stötta stater i arbetet med att minska risken för människohandel i leveranskedjor. Fokus för workshopen i Geneve var hur offentlig upphandling kan användas som ett styrmedel. Under dessa dagar fick vi höra flera goda exempel på hur stater arbetar med frågan. Vissa länder har kommit längre vad gäller att gå från politiska beslut till implementerad praktik. Sverige, USA och Holland har under ett antal år använt offentlig upphandling som ett styrmedel och fick möjlighet att berätta mer om det arbetet.  Vi presenterade det nationella samarbete som bedrivs mellan Sveriges landsting och regioner och lyfte Region Jönköpings arbete med uppföljning av handskar som ett exempel på hur offentlig upphandling kan motverka tvångsarbete. 

OSCE (Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa) består av 57 stater som samarbetar med säkerhetsfrågor i ett brett perspektiv. Det omfattar såväl militärpolitik, demokrati och mänskliga rättigheter som ekonomi och miljö. Ett fokus de har är att förebygga och förhindra människohandel. Pressmeddelandet från OSCE kan du läsa här.

OSCEGeneva

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Nyheter

Vision

Välfärd genom världsledande hållbar upphandling!

programforklaring 2030