Idag träffade vi Anders Vang Jensen, Pricing & Tender Manager Sverige, samt Janet H. Friday hållbarhetschef vid MSD USA och pratade hållbar upphandling. Janet leder en avdelning som ansvarar för MSDs hållbarhetsstrategi och vi fick möjlighet att diskutera de krav vi och andra länder ställer och vad som krävs för att leva upp till dessa. En av utmaningarna vi diskuterade var att många länder ställer väldigt olika typer av hållbarhetskrav. Det gör det till en utmaning för företag att anpassa sin verksamhet till en rad olika typer av krav och ibland veta vilka hållbarhetsutmaningar som är i fokus för kunder.

Enligt MSD har risker kopplade till miljö och läkemedel blivit allt viktigare för såväl privata och offentliga kunder som för institutionella placerare. Ökade krav ställer också ökade krav på interna resurser och Janet ansvarar för en avdelning som bland annat samlar ihop informationen som kunder och investerare efterfrågar vid uppföljning av ställda krav. 

Ett stort fokus idag är givetvis riskerna kopplade till utvecklingen av antibiotikaresistenta bakterier. Även om det inte är det enda. MSD är ett av 80 företag som år 2016 skrev under en gemensam deklaration för att adressera utvecklingen av antibiotikaresistens och ett av 13 läkemedelsföretag som 2016 lanserade en gemensam plan vid FNs högnivåmöte för AMR. MSD är vidare medlemmar i organisationen Pharmaceutical Supply ChainInitiative som arbetar med att adressera frågor som rör hälsa och säkerhet, arbetares rättigheter, korruption och miljö

 Ett stort tack för en mycket öppenhjärtig diskussion om de hållbarhetsfrågor och utmaningar som är gemensamma för oss.

MSD

Foto: Anders Vang Jensen, Pricing & Tender Manager Sverige, Janet H. Friday hållbarhetschef vid MSD USA samt Jan Matsson Enhetschef SLL Upphandling.

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Nyheter

Vision

Välfärd genom världsledande hållbar upphandling!

programforklaring 2030