I onsdags besökte det nationella kansliet region Östergötland för att prata sociala krav i upphandling. Dagen inleddes med en allmän presentation om uppförandekoden, kontraktsvillkoren, uppföljning och det nationella arbetet. Vi fortsatte sedan med att diskutera den nya rutinen för uppföljning och den pilot som Region Östergötland ska leda.

Den nya rutinen innebär att man som nationellt ansvarig följer upp flera avtal (nationellt) samtidigt i en uppföljning. Under eftermiddagen diskuterade vi bland annat det fortsatta arbetet i region F samt sekretess. Deltog under dagen gjorde både Region Östergötlands upphandlingsavdelning och kontaktpersoner Jacob Mild (Region Jönköping) och Margaretha Rosengren (landstinget i Kalmar Län) från region F. Emma Johansson (Region Östergötland) är regional samordnare för region F med nationellt ansvar för handskar.

 

 

AdobeStock 74214697

 

Karin Lonaeus
Skrivet av: Karin Lonaeus
Om författaren
Karin Lonaeus arbetar som hållbarhetsstrateg på regionernas nationella kansli för hållbar upphandling.

Nyheter

Vision

Välfärd genom världsledande hållbar upphandling!

programforklaring 2030