Igår och idag träffades Hållbarhetskollens expertråd för att diskutera framtida samarbete kring hållbar upphandling. Igår diskuterades vad som är på gång inom Hållbarhetskollen, men även inom Landstingens och Regionernas nationella arbete med hållbar upphandling. Det finns många områden där landsting och regioner samarbetar med såväl SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) som Upphandlingsmyndigheten, och det är viktigt att vi fortsätter harmoniseringen i så hög utsträckning som möjligt.

Under mötets andra dag gästade byggvarubedömningen oss för att berätta om deras pågående arbete med bedömning av kriterier kopplat till social hållbarhet hos materialleverantör. Därefter presenterade Stockholms stad tre stycken projekt: uppföljning av varuavtal utifrån ställda krav på miljö, samhällskrav, osv., begränsning av sortimentet i avtal för kontorsmaterial i syfte att möjliggöra uppföljning av samtliga ställda krav samt revision utförd av ställda arbetsrättsliga villkor i upphandling av persontransporter.

Vi fortsätter att samarbeta med Hållbarhetskollen inom ramen för det samverkansavtal som finns mellan SKI och Sveriges landsting och regioner, i syfte harmonisera krav, uppföljningsmetodik, dela erfarenheter och kompetens, och dela uppföljningsresultat.

 

symboler hallbarhetskollen

https://www.sklkommentus.se/om-oss/vi-tar-ansvar-for-hallbarhet/hallbarhetskollen/

Karin Lonaeus
Skrivet av: Karin Lonaeus
Om författaren
Karin Lonaeus arbetar som hållbarhetsstrateg på regionernas nationella kansli för hållbar upphandling.

Nyheter

Vision

Välfärd genom världsledande hållbar upphandling!

programforklaring 2030