Inspirerande och lärorikt seminarium om hållbarhetskrav och framtidens förväntningar på företagets hållbarhetsarbete! Seminariet hölls av Vinge i samarbete med Bellbird och i panelen satt Ingrid Petersson, ordförande i agenda 2030-delegation, Staffan Hansén, VD på SPP och Thérèse Sjöström från Swedwatch.

Diskussionen kretsade mycket kring företags ansvar kopplat till agenda 2030, nya och kommande lagstiftningar och viktiga samarbeten för utveckling. Det lyftes speciellt att företag måste utarbeta due diligence-processer som motsvarar komplexiteten i de respektive verksamheterna. För samarbeten lyftes särskilt samarbeten mellan företag, men även samarbeten med lokala aktörer och med akedemin. Vid frågan om vad som pushar företag att ta nästa steg i hållbarhetsarbetet så lyfte samtliga panelister vikten av lagstiftningar. Man tryckte särskilt på att det är viktigt att jämna spelplanen och att Sverige borde gå före EU i dessa frågor. Frivilliga och andra initiativ lyftes inte i sammanhanget, som i många fall föregår och/eller leder fram till lagstiftningar och som driver utvecklingen i väntan på lagstiftningar. Offentlig upphandling och ökade kundkrav lyftes initialt som ett viktigt krav på företag gällande deras hållbarhetsarbete. 

 

vinge 29 maj

Vinges kontor, Norrlandsgatan, Stockholm

Karin Lonaeus
Skrivet av: Karin Lonaeus
Om författaren
Karin Lonaeus arbetar som hållbarhetsstrateg på regionernas nationella kansli för hållbar upphandling.

Nyheter

Vision

Välfärd genom världsledande hållbar upphandling!

programforklaring 2030