Igår samlades en av enheterna inom Stockholm Läns Landsting för att delta på workshop om hållbar upphandling. Enheten upphandlar och förvaltar avtal inom bland annat IT, juridiska tjänster och preventivmedel. Med och höll i workshopen var det Nationella Kansliet samt Kathleen Mc Caughey, strateg för hållbara leverantörskedjor på Stockholm läns landsting.

 Workshopen var uppdelad i tre pass. Under det första passet diskuterade vi tillsammans med gruppen vad mänskliga rättigheter är och vi berättade om landstingens och regionernas uppförandekod för leverantörer. Under det andra passet gick vi in och tittade närmre på leveranskedjorna för specifika produkter och hur man kan kartlägga risk. Det tredje passet handlade om ansvar och hur frågorna kan integreras i arbetet. En kul eftermiddag med ett engagerat gäng och många intressanta diskussioner. 

 

SLL ws

 

Karin Lonaeus
Skrivet av: Karin Lonaeus
Om författaren
Karin Lonaeus arbetar som hållbarhetsstrateg på regionernas nationella kansli för hållbar upphandling.

Nyheter

Vision

Välfärd genom världsledande hållbar upphandling!

programforklaring 2030