I veckan arrangerar UNDP, SIDA, Health Care Without Harm, Asian Development Bank och SPHS medlemmar sin första gemensamma konferens på temat Saving Lives Sustainably. Det nationella kansliet var inbjudna att presentera Sveriges landsting och regioners samverkansmodell för att säkerställa att de produkter vi upphandlar är framställda under hållbara förhållanden. Konferensen Saving Lives Sustainably pågår mellan den 13och 15 juni och samlar över 80 talare från 40 länder.

Rätten till bästa möjliga hälso- och sjukvård är en mänsklig rättighet. Samtidigt pekar en rad rapporter att företag och upphandlande myndigheter bidrar till brott mot mänskliga rättigheter. I fabriker som tillverkar produkter som används på sjukhus runt om i världen förekommer undermåliga arbetsvillkor med extrem övertid, tvångsarbete, farlig arbetsmiljö, löner under minimilöner och ibland även barnarbete. Ett sätt att säkerställa att vi inte kränker mänskliga rättigheter är att ställa krav i offentlig upphandling.

Pauline har rapporterat från konferensen och menar att fokus för diskussionerna under fredagen i hög utsträckning legat på hur man kan ställa krav på mänskliga rättigheter vid upphandling.  SPHS ser att företag som respekterar mänskliga rättigheter och arbetares rättigheter kan öka sin produktivitet och lönsamhet och att ställa sociala krav vid upphandling inte nödvändigtvis innebär ökade kostnader. Stort intresse visas för hur Sveriges landsting och regioner arbetar i praktiken med att ställa krav och följa upp.

De som medverkade i panelen var förutom Pauline, Dennis S. Santiago, Executive Director of the Philippines Government Procurement Policy Board, Technical Support Office (Fillipinerna), Charlie Villasenor, President & CEO, Procurement and Supply Institute of Asia (PASIA) (Fillipinerna).

SPHS, Sustainable Procurement Health Sector (UNDP), är en organisation som drivs av flertalet FN-organisationer, som syftar till att introducera och implementera hållbar upphandling inom hälsosektorn globalt.  SPHS bildades i maj 2012 genom ett samarbete mellan UNDP Europa och Centralasien, UNDP:s avdelning för upphandlingsstöd samt UNDP:s Nordiska representationsavdelning. Från och med januari 2015 har UNDP:s regionala hub i Istanbul, Turkiet, stått som värd för sekretariatet. Idag består SPHS av 10 medlemmar: UNDP, UNEP, UNFPA, UNHCR, UNICEF, UNOPS, WHO, GAVI, the Global Fund och UNITAID. Sekretariatets primära syfte är att underlätta och samordna införandet av hållbarhetskrav vid upphandling av läkemedel samt hälso- sjukvårdsprodukter.

 

Pauline Manilla

 

Karin Lonaeus
Skrivet av: Karin Lonaeus
Om författaren
Karin Lonaeus arbetar som hållbarhetsstrateg på regionernas nationella kansli för hållbar upphandling.

Nyheter

Vision

Välfärd genom världsledande hållbar upphandling!

programforklaring 2030