Det nationella kansliet medverkade som talare vid konferensen Miljöstrategidagarna som arrangeras av Miljö&Utveckling. I år var fokus klimatfrågan, cirkulär ekonomi och social hållbarhet

Det nationella kansliet pratade om vilka verktyg som krävs för att lyckas med hållbar upphandling. Att ställa krav på social hållbarhet i upphandlingar kan upplevas som komplicerat.
Vilka krav ska man ställa för att få effekt, och hur följer man upp resultatet?

Intresset var stort för arbetet och framförallt hur vi följer upp de krav vi ställer.

miljöstra

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Nyheter

Vision

Välfärd genom världsledande hållbar upphandling!

programforklaring 2030