Miljöstipendiet delas ut av landstingsstyrelsen för att uppmuntra utveckling av landstingets miljöarbete. Inköpsavdelningen har infört en ny modell för leverantörsstyrning vilket innebär ett strategiskt tillvägagångssätt där man under planeringsfasen analyserar mål, marknadstillgång, resurser för uppföljning och leverantörsdialog.

"För att kunna arbeta effektivt med miljökrav i upphandlingar är det en förutsättning att arbetssätt och verktyg som underlättar detta finns på plats hos upphandlarna. Leverantörsstyrningsmodellen har gett nya förutsättningar att kunna arbeta med miljökrav i upphandlingar genom att det nu finns större utrymme att komma in tidigt och bereda miljökrav i miljöprioriterade upphandlingar. ... De positiva effekterna har redan kunnat ses i några av de miljöprioriterade upphandlingarna, bland annat i fordons- och livsmedelsupphandlingar."

Sörmland

Ett stort grattis till stipendiet!

 

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Nyheter

Vision

Välfärd genom världsledande hållbar upphandling!

programforklaring 2030