Det nationella kansliet hade blivit inbjudna att i veckan delta på konferens i Utrecht i Nederländerna som syftade till att diskutera utmaningar och lösningar kopplat till hållbar upphandling. Det holländska inrikesdepartementet stod bakom konferensen och medverkade gjorde bland annat representanter från landets provinser samt från departementen, däribland försvarsdepartementet och utrikesdepartementet.

 Dagen var organiserad runt ett upplägg man kallade för ”workshop café”, där olika teman kopplat till hållbar upphandling diskuterades vid olika bord. Varje diskussionsrunda varade cirka 30 minuter, varpå man fick vandra vidare till ett nytt diskussionsämne. Den svenska modellen och samarbete på europeisk nivå var diskussionsämnet vid ett av borden. Som en del av programmet presenterades också hur landsting och regioner arbetar på nationell nivå med hållbar upphandling. Nederländerna arbetar aktivt med att integrera hållbarhetskrav i upphandling och vi ser fram emot fortsatt dialog och samarbete.

 

Bild blogg

 

Karin Lonaeus
Skrivet av: Karin Lonaeus
Om författaren
Karin Lonaeus arbetar som hållbarhetsstrateg på regionernas nationella kansli för hållbar upphandling.

Nyheter

Vision

Välfärd genom världsledande hållbar upphandling!

programforklaring 2030