Under måndagen träffades leverantörer, offentliga upphandlare samt norska och brittiska representanter från Ethical Trading Initiative (ETI) för att prata om risker i leveranskedjan med särskilt fokus på instrumenttillverkning. Under mötet presenterades flerpartsprojektet ”eradicating child labor in the instrument manufacturing industry in Pakistan” som syftar till att adressera risken för barnarbete inom riskområdet instrument.

Mötet arrangerades av den norska branschorganisationen Melanor tillsammans med Initiativ för Etisk Handel (ETI) i Norge. Under mötet presenterade Grete Solli slutsatser och erfarenheter från den gemensamma resan som gjordes under 2018 till Sialkot i Pakistan. Därefter pratade Cindy Bearman från ETI UK om modernt slaveri, human rights due diligence, samt presenterade projektet. Projektet ska mynna ut i en konkret handlingsplan för privata och offentliga inköpare för att adressera risker i leveranskedjan. Handlingsplanen kommer även att innehålla konkreta åtgärder som behöver vidtas lokalt i Sialkot för att eliminera barnarbetet. Med i projektet är idag Sykehusinnkjop Norge, Sveriges landsting och regioner, flertalet leverantörer, men även lokala organisationer i Pakistan. ETI UK leder projektet och leverantörer uppmuntrades under dagens möte att ansluta sig till initiativet.

 

20190121 180907

 

Är du intresserad av att delta i projektet eller att få veta mer? Kontakta gärna det nationella kansliet!

Karin Lonaeus
Skrivet av: Karin Lonaeus
Om författaren
Karin Lonaeus arbetar som hållbarhetsstrateg på regionernas nationella kansli för hållbar upphandling.

Nyheter

Vision

Välfärd genom världsledande hållbar upphandling!

programforklaring 2030