Idag träffade det nationella kansliet medarbetare från upphandlingsavdelningen, miljö och fastighet.

På initiativ av Region Kronobergs upphandlingsavdelning och våra regionala kontaktpersoner arrangerades en eftermiddag där det nationella kansliet informerade och diskuterade frågor om vårt gemensamma arbete.

Region Kronoberg ingår i region G med nationellt ansvar för medicinteknik.

Vi tackar Region Kronoberg och upphandlingsavdelningen för en bra dag.

Växjö2Kronoberg

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Arkiv