Idag träffades regionala samordnare samt kontaktpersoner för Region A i Härnösand för att diskutera det fortsatta arbetet inom riskområde instrument. Region A består avRegion Norrbotten, region Västerbotten, Region Västernorrland och Region Jämtland Härjedalen.

Region Jämtland-Härjedalen har nyligen tagit över rollen som regional samordnare i Region A och många av representanterna inom region A är nya för det nationella arbetet med hållbar upphandling. Under dagen gick vi därför igenom våra interna rutiner och diskuterade specifikt vad som görs inom riskområdet instrument. Bland annat diskuterades ETI-projektet som syftar till att adressera risken för barnarbete inom instrumenttillverkningen i Pakistan, de uppföljningar som är på gång, samt de utvärderingskriterier för instrument som Region Västernorrland håller på att utveckla. Mötet syftade även till att påbörja arbetet med framtagandet av nästkommande handlingsplan som ska gälla mellan år 2020-2022.

 

instrument huvudsida

 

Karin Lonaeus
Skrivet av: Karin Lonaeus
Om författaren
Karin Lonaeus arbetar som hållbarhetsstrateg på regionernas nationella kansli för hållbar upphandling.

Nyheter

Vision

Välfärd genom världsledande hållbar upphandling!

programforklaring 2030