Region E (Västra Götalandsregionen) har ett nationellt ansvar för hållbar upphandling av läkemedel. Inom ramen för det nationella arbetet träffar man löpande läkemedelsföretagens olika branschorganisationer. Först ut var Läkemedelshandlarna och ett av deras medlemsföretag. Frågor som diskuterades var bland annat de nya upphandlingskriterierna för läkemedel som Upphandlingsmyndigheten tar fram och vilka konsekvenser de kommer att få. 

Region E berättade om deras nationella uppföljningsarbete samt statusen på de uppföljningar som påbörjades år 2016 och år 2018. Vidare informerade man även om att man arbetar med att ta fram en 3-årig handlingsplan för läkemedel som kommer att gå ut på remiss i oktober och att man gärna vill ha in synpunkter och kommentarer. 

Läkemedelshandlarna vd Fredrik Skepp berättade om branschorganisationen, om medlemsföretagens affärsmodell med parallellhandel av läkemedel och förutsättningarna för att möta de miljömässiga och sociala kraven som ställs idag. Detta ledde över till en diskussion om framtiden och de nya kommande reviderade hållbarhetskriterier för läkemedel som Upphandlingsmyndigheten arbetar med. Läkemedel är ett område där Upphandlingsmyndigheten i samverkan med intressenter utvecklar miljö- och sociala kriterier anpassade för att användas i offentlig upphandling. En uppdatering av läkemedelskraven beräknas vara klara under året.

Vi tackar Läkemedelshandlarna för möjligheten till dialog och kommer att fortsätta dessa dialogmöten, för att på ett konstruktivt sätt utbyta erfarenheter, möjligheter och ta oss an eventuella utmaningar som föreligger.

Läkemedelshandlarna

 

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Nyheter

Vision

Välfärd genom världsledande hållbar upphandling!

programforklaring 2030