Vi är glada att återigen ha fått inbjudan att föreläsa om regionernas arbete med hållbar upphandling vid Uppsala Universitets master-utbildning Sustainable Management.

Inom ramen för kursen Governance, Organisation and Standards diskuterar och analyserar man olika problem och dilemman relaterade till styrning och organisering av hållbarhet. Kursen illustrerar hur styrning av hållbarhet kan organiseras och regleras genom standarder, granskningar och certifieringar.

Under föreläsningen diskuterade vi bland annat risker i leveranskedjor, hur regionerna arbetar med uppföljning av sociala krav i leveranskedjor samt om modernt slaveri inom handsktillverkning i Malaysia. 

Tack för inbjudan och för riktigt bra diskussioner!

 

Campus gotland

Karin Lonaeus
Skrivet av: Karin Lonaeus
Om författaren
Karin Lonaeus arbetar som hållbarhetsstrateg på regionernas nationella kansli för hållbar upphandling.

Nyheter

Vision

Välfärd genom världsledande hållbar upphandling!

programforklaring 2030