Västtrafik har, i samarbete med Region Skåne och Trafikförvaltning, påbörjat en uppföljning av sociala kontraktsvillkor avseende hållbara leveranskedjor. Med anledning av det så bad Västtrafik den Nationella Kansliet att komma och hålla en utbildning om Uppförandekoden och Hållbar Upphandling.

Under utbildningen gick vi bland annat in på djupet på Uppförandekodens olika delar, och diskuterade risker i leveranskdjor. Till exempel fick gruppen tillsammans försöka kartlägga kedjan för Västtrafiks elbussar samt identifiera potentiella risker kopplat till mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, miljö och anti-korruption. Därefter diskuterade vi regionernas arbete med att ta fram riskanalyser och handlingsplaner, samt den gemensamma modellen för uppföljning. Gruppen diskuterade sedan vad nästa steg är i Västtrafiks riskhanteringsarbete samt vilka risker som kan vara aktuella att prioritera i det fortsatta arbetet. Tack Västtrafik för en kul förmiddag med intressanta diskussioner!

 

Elbuss

https://www.vasttrafik.se/om-vasttrafik/nyhetsarkiv/160-nya-elbussar-nar-vasttrafik-storsatsar/

Karin Lonaeus
Skrivet av: Karin Lonaeus
Om författaren
Karin Lonaeus arbetar som hållbarhetsstrateg på regionernas nationella kansli för hållbar upphandling.

Arkiv