Vill du höra mer om Kemkollen? Kom till Forum för Giftfri miljö den 26 mars 2020.

Den 26 mars presenteras Kemkollens arbete på forum för Giftfri miljö som anordnas av Kemikalieinspektionen. Kemkollen vänder sig i nuläget till upphandlande kommuner och regioner. Den hjälper dig att följa upp innehållet av kemikalier i varor. Resultat från pilotåret 2019 visas och du får veta hur din organisation kan samverka med Kemkollen. Arrangörer: Stockholms universitet, SKL Kommentus Inköpscentral AB, Nationella kansliet för Hållbar upphandling och Trossa AB.

Logo

 

 

Katharina Högdin
Skrivet av: Katharina Högdin
Om författaren
Katharina Högdin arbetar som nationell miljöstrateg på regionernas nationella kansli för hållbar upphandling.

Arkiv