OECD har under 2019–2020 lanserat ett program för att främja socialt ansvarstagande i offentliga upphandlingspolicyer och processer. Som ett led i detta arbete arrangerande man under förra veckan ett seminarium för att dela perspektiv, diskutera utmaningar och presentera goda exempel.

En av programpunkterna under dagen var vikten av att följa upp ställda krav och Karin Lonaeus från det nationella kansliet var inbjuden att presentera det nationella samarbetet med uppföljningar av hållbara leveranskedjor. Karin presenterade hur vi arbetar med regional samordning, hur vi identifierar och prioriterar hållbarhetsrisker i våra globala leveranskedjor, hur vi ställer krav och hur vi följer upp de krav som ställs.

 

Tack Karin för en mycket spännande och bra presentation!

OECD

 

 

Katharina Högdin
Skrivet av: Katharina Högdin
Om författaren
Katharina Högdin arbetar som nationell miljöstrateg på regionernas nationella kansli för hållbar upphandling.

Arkiv