I onsdags var det nationella kansliet inbjudna av Region Kalmar län att presentera det nationella samarbetet och uppföljningen av handskar på upphandlingsavdelningens APT.

Mötet började med att vi presenterade regionernas gemensamma samarbete. Region Kalmar län ingår i riskområde F med fokus på handskar och andra generella förbrukningsvaror och efter den generella delen avslutade Karin med att berätta om den tidigare uppföljningen av handskleverantörer i Malaysia och det pågående arbetet med avvikelsehanteringen.

Vi tackar Region Kalmar län för ett bra möte och givande diskussion!

Kalmar slott.nordostra sidan

 By Alexandru Baboş Albabos - Own work, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7964968

Katharina Högdin
Skrivet av: Katharina Högdin
Om författaren
Katharina Högdin arbetar som nationell miljöstrateg på regionernas nationella kansli för hållbar upphandling.

Nyheter

Vision

Välfärd genom världsledande hållbar upphandling!

programforklaring 2030