Sveriges regioner inledde 2010 ett nationellt samarbete som syftar till att säkerställa att de produkter och tjänster som upphandlas inte har en negativ påverkan på människor och miljö. Det innebär att regionernas nationella samarbete fyller 10 år i år. Vi uppmärksammar jubileet på olika sätt och i veckan arrangerades ett lunchwebbinarium, tillsammans med Sykehusinnkjöp Norge. Vi diskuterade situationen för migrantarbetare verksamma vid handskfabriker i Malaysia, erfarenheter och resultat från uppföljningar och hur situationen har utvecklats på plats.
Under Corona-pandemin har tillgången till medicinska handskar varit avgörande för att skydda vårdpersonalen och patienter mot smitta. Miljontals handskar har därför upphandlats under pandemin. En majoritet av världens handskar tillverkas i Malaysia. Handskar som kan ha tillverkats under slavliknande förhållanden som bland annat innebär låga och otillräckliga löner, tvångsarbete och extrema arbetstider.
 
Sedan 2010 bedriver hälso- och sjukvården i Norge och Sverige ett samarbete kring hållbar upphandling och medicinska handskar är ett prioriterat riskområde inom ramen för samarbetet.
 
Pia Trulsen, ansvarig för etiska och sociala krav vid Sykehusinnkjöp och Emma Lewau, hållbarhetschef i Region Östergötland och ordförande i styrgruppen för hållbar upphandling, presenterade erfarenheter från de uppföljningar och fabriksrevisioner som har genomförts. Karin Lonaeus och Pauline Göthberg deltog också och presenterade vad Human Rights Due Diligence innebär och vilka förväntningar som finns på leverantörer. 
 
Vi är glada över att så många leverantörer deltog och ser fram mot fortsatt dialog om hur vi kan adressera och minimera risker i våra leveranskedjor. Vi tackar även våra norska kollegor för ett fint samarbete.
 
Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Nyheter

Vision

Välfärd genom världsledande hållbar upphandling!

programforklaring 2030