Läkemedelsvärlden har i två artiklar lyft regionernas låga användning av Upphandlingsmyndighetens nya hållbarhetskriterier för läkemedel. För att öka användningen pågår sedan en tid tillbaka ett arbete med att ta fram en vägledning till regionerna under ledning av Västra Götalandsregionen.

Region Stockholm var först ut med att använda sig av de nya kraven med de har även använts av Västra Götalandsregionen. Vi hoppas att fler regioner kan använda sig av hållbarhetskriterierna med hjälp av den kommande vägledningen, säger Lena Göransson Modigh, hållbarhetsansvarig på koncerninköp i Västra Götalandsregionen.

Länkar till artiklarna hittar du här: 

Region Stockholm var först med nya miljökrav

Lågt genomslag för nya hållbarhetskriterier

Katharina Högdin
Skrivet av: Katharina Högdin
Om författaren
Katharina Högdin arbetar som nationell miljöstrateg på regionernas nationella kansli för hållbar upphandling.

Nyheter

Vision

Välfärd genom världsledande hållbar upphandling!

programforklaring 2030