Den 14 januari arrangerade SIWI (Stockholm International Water Institute) och projektet RAMP (Responsible Antibiotic Manufacturing Platform) ett virtuellt rundabordssamtal ”Beating AMR, creating demand for responsibly made pharmaceuticals in Europe”. Syftet med samtalet var bland annat att utbyta erfarenheter kring utmaningar med antimikrobiell resistens (AMR), diskutera green public procurement (GPP) som ett verktyg för att minska utveckling av AMR och utröna möjligheter att samarbeta kring hållbar upphandling med koppling till EU-strategier och fokus på antibiotika. Pauline Göthberg, nationella kansliet och Lena Göransson Modigh, Västra Götalandsregionen var inbjudna för att berätta generellt om hållbar upphandling i Sveriges regioner och specifikt om arbete med krav och uppföljning inom läkemedelsområdet.
 
Deltog i rundabordssamtalet gjorde, utöver representanter för SIWI och RAMP, bl.a. tre parlamentsledamöter varav en från Sverige och direktörer från EU-kommissionen vilka representerade generaldirektoraten Miljö (DG ENV), Hälso- och Sjukvård (DG SANTE) samt Tillväxt ( DG GROW). Vidare deltog även representanter för departement i Sverige, Tyskland och Nederländerna samt WHO och flera branschorganisationer.
 
Det vi speciellt tar med oss från samtalen är miljödirektoratets slutord om att lagstiftning kan komma att övervägas för att komma till rätta med problematik kring AMR och även slutorden från DG GROW om att man vill utröna möjligheter att skapa en plattform eller ett nätverk för europeiska upphandlande myndigheter i syfte att  hitta en europeisk kravnivå avseende upphandling av antibiotika.
 

RAMP

 
Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Arkiv