Tidigare i veckan ägde mänskliga rättighetsdagarna i Uppsala rum. Konferensen ägde rum digitalt med såväl förinspelade föreläsningar som livesändningar från Uppsala Konsert och Kongress. Det har varit tre fullspäckade dagar med massor av spännande seminarier och föreläsningar på temat mänskliga rättigheter. Region Uppsala och det Nationella Kansliet höll i ett seminarium under tisdagen och berättade om regionernas gemensamma arbete med hållbar upphandling.

Alla Sveriges regioner ställer samma krav på leverantörer med avseende på mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, miljö och anti-korruption. Under seminariet berättade vi om vårt nationella samarbete där regionerna turas om att göra leverantörsuppföljningar för att säkerställa att uppförandekoden efterlevs i regionernas leveranskedjor. Vi beskrev arbetssättet och dess effekter och resultat, och gav exempel på människorättsrisker kopplat till bland annat livsmedel, IT och handskar. Därefter fanns möjlighet att träffa våra kontaktpersoner i Region Uppsalas digitala monter.

 

2021 04 22 MR dagarna april2021

 

Karin Lonaeus
Skrivet av: Karin Lonaeus
Om författaren
Karin Lonaeus arbetar som hållbarhetsstrateg på regionernas nationella kansli för hållbar upphandling.

Nyheter

Vision

Välfärd genom världsledande hållbar upphandling!

programforklaring 2030