Det var temat på den första workshop som OECD arrangerade inom ramen för den pilot som pågår under 2021 där Sveriges regioner medverkar. Under denna workshop diskuterades vikten av planering och att kartlägga och analysera behov, marknad och hållbarhetsrisker i ett tidigt skede vilket kan lägga grunden för en effektiv upphandling senare. Anja Björnberg Ekstrand presenterade hur Sveriges regioner arbetar med tillbörlig aktsamhet (Due Diligence) och hur man prioriterar risker med fokus på upphandling av textilier.

 

Under workshoppen varvades presentationer från praktiken med OECD:s experter på Due Diligence och risker inom textilindustrin. De viktigaste inslagen i det strategiska inköpsarbetet kopplat till planeringsfasen och Due Diligence är att ha policyer och ledningssystem på plats samt att genomföra riskanalyser. 

Med hänvisning till OECD Due Diligence steg 1: Vikten av att inkludera skrivningar om hållbar upphandling i policyer och ledningssystem och behovet av tidig marknadsdialog och intressentdialog vilket inkluderar utöver leverantörer, fackföreningar och andra ideella organisationer. I detta pass berättade Maria Pagel Fray, ansvarig för CSR hos Polisen i Danmark om deras policy och handlingsplan för hållbar offentlig upphandling. Christophe Ramont, ansvarig för internationella relationer och nätverk från Gent i Belgien berättade om den verktygslåda och övergripande strategi för att upphandla arbetskläder.

Med hänvisning till OECD Due Dligence-steg 2: Identifiera och bedöma faktiska och potentiella negativa effekter vid upphandling är centralt. Det finns en rad verktyg och informationskällor om hur man identifierar risker uppströms i leveranskedjan. Dorothy Lovell vid OECD RBC Center presenterade hur man kan kategorisera riskerna inom textilindustrin. Under detta pass presenterade även Henrik Långmark, hållbarhetskoordinator vid Polismyndigheten i Sverige om deras riskbedömningar och vilka prioriteringar som görs.

Här kan man läsa mer om riskerna inom textilindustrin: OECD:s riktlinjer om tillbörlig aktsamhet för ansvarsfulla leveranskedjor i klädes- och skoindustrin, steg 1, s. 37-45, steg 2, s. 46-67 


Alla goda exempel från deltagande länder, dokument och mallar samlas och kommer att finnas tillgängliga.


Vi ser fram mot OECD:s andra workshop i juni som kommer att handla om vilka krav som kan/bör ställas. Ett stort tack till Emma Bratt och Anja Björnberg Ekstrand för era bidrag.

Anja OECD1

Foto: Anja Björnberg Ekstrand, Region Skåne

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Nyheter

Vision

Välfärd genom världsledande hållbar upphandling!

programforklaring 2030