Inom ramen för det nationella samarbetet Hållbar upphandling har Region Jönköpings län, Region Stockholm, Region Östergötland och Västra Götalandsregionen tillsammans med regionernas kansli genomfört en nationellt samordnad hearing med fokus på miljökrav för inkontinensprodukter.

Syftet var att regionerna i kommande upphandlingar ska kunna kravställa och upphandla ett så hållbart sortiment som möjligt genom att ta tillvara branschens erfarenheter, kunskaper och framtidsvisioner. Vi tackar de leverantörer som deltog i hearingen för en bra och givande diskussion.

De kravpaket som har arbetats fram av arbetsgruppen inom ramen för samarbetet hittar du här.

Katharina Högdin
Skrivet av: Katharina Högdin
Om författaren
Katharina Högdin arbetar som nationell miljöstrateg på regionernas nationella kansli för hållbar upphandling.

Nyheter

Vision

Välfärd genom världsledande hållbar upphandling!

programforklaring 2030