Den 11 maj presenterade Västra Götalandsregionen regionernas arbete inom riskområde läkemedel. Lena Göransson Modigh, hållbarhetsansvarig på koncerninköp höll huvudpresentationen vid ett webbinarium arrangerat av forskningsprojektet SUDDEN i Finland. Regionen deltog också i en efterföljande paneldebatt med deltagare från akademi, statlig myndighet och läkemedelsindustrin.

SUDDEN eller ”Sustainable Drug Discovery and Development with End-of-Life Yield” är ett finskt flerårigt forskningsprojekt som fokuserar på minskad miljöpåverkan från läkemedel och en hållbar tillväxt i läkemedelsindustrin. Projektet drivs gemensamt mellan University of Helsinki, University of Eastern Finland, Lappeenranta-Lahti University of Technology, Aalto University, the Finnish Environment Institute och think tank Demos Helsinki.

Många deltagare vid webbinariet tyckte det var intressant att höra om vårt arbetssätt med uppdelat ansvar för olika riskområden regionerna emellan och om vår nyframtagna vägledning med syfte att harmonisera regionernas kravställning i läkemedelsupphandlingar. Intresse visades också för det påbörjade nordiska samarbetet avseende miljökrav i upphandling, varför vi hoppas på att snart ha Finland med i det samarbetet.

SUDDEN 210527

Katharina Högdin
Skrivet av: Katharina Högdin
Om författaren
Katharina Högdin arbetar som nationell miljöstrateg på regionernas nationella kansli för hållbar upphandling.

Nyheter

Vision

Välfärd genom världsledande hållbar upphandling!

programforklaring 2030