Det var temat på en paneldebatt där regionernas kansli tillsammans med Transport for London och Barcelona stad var inbjudna av Electronics Watch och UNISON att berätta om hur man arbetar med offentlig upphandling som styrmedel för att skydda arbetares rättigheter i leveranskedjor och varför man har valt att bli medlemmar i Electronics Watch.

Målgruppen för panelsamtalet var medlemmar i UNISON. UNISON är ett fackförbund i Storbritannien med närmare 1,4 miljoner medlemmar. De studier som UNISON har låtit genomföra visar att den offentliga sektorn vill göra rätt vid upphandling av IT-produkter men ofta inte vet hur man gör. Under panelsamtalet diskuterades frågor på vilket sätt som ett medlemskap i Electronics Watch hjälper medlemmar att följa upp kontraktsvillkor, om metoden med samarbete med organisationer på plats kan appliceras på andra inköpsområden och hur man i den interna budgetprocessen säkerställer att tillräckliga resurser avsätts för uppföljning där ett medlemskap i en organisation som Electronics Watch kan ingå.

 

Electronics Watch är en granskningsorganisation med över 300 offentliga upphandlare i Europa och Australien och syftar till att skydda arbetstagarnas rättigheter i leveranskedjor av IT. Electronics Watch arbetar tillsammans med lokala NGOs och fackföreningar i produktionsländerna för att granska fabriker som tillverkar datorer, smartphones, servrar och switchar som upphandlande myndigheter köper.

EW27maj

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Nyheter

Vision

Välfärd genom världsledande hållbar upphandling!

programforklaring 2030