Område B har genomfört en  kontorsrevision hos Martin & Servera AB i syfte att säkerställa efterlevnad av krav på antibiotikaförskrivning (Upphandlingsmyndighetens KravID 10416:1) som ställts i upphandling. 

Martin & Servera Gruppen är en svensk, familjeägd koncern med totalt 3 250 medarbetare. Bolagen i koncernen levererar drycker, livsmedel, utrustning, kem och tjänster till hotell, restauranger, caféer, offentliga måltidsverksamheter och butiker. Denna revision fokuserade på hur Martin & Servera Restauranghandel uppfyller krav rörande antibiotika som ingår i ett antal avtal där olika regioner i Sverige har upphandlat kött.

En sammanfattning av revisionsrapporten kan hittas här..

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Nyheter

Vision

Välfärd genom världsledande hållbar upphandling!

programforklaring 2030