I veckan deltog regionernas kansli, tillsammans med ambassadör Luiz C de Baca, (fd) Special Advisor on Human Trafficking, OSF Fellow, Baroness Lola Young of Hornsey, House of Lords UK och Daria Cibraria, Policy Officer, Public Services International, i en paneldebatt och diskuterade hur upphandlande myndigheter köper varor och tjänster från den privata sektorn och vilka åtgärder som bör vidtas för att förhindra arbetskraftsexploatering i globala leveranskedjor.

Kansliet betonade att om offentlig upphandling ska fungera som ett effektivt verktyg så krävs att hållbarhet är en integrerad del i hela inköpsprocessen med särskilt fokus på avtalsuppföljning, en ökad kompetens om riskerna i leveranskedjorna samt samarbeten mellan upphandlande myndigheter såväl nationellt som internationellt.

Cindy B

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Arkiv