I dag presenteras rapporten, Öppna jämförelser – Miljöarbetet i regionerna 2020. Årets temadel handlar om upphandling och lyfter regionernas nationella samarbete.

I tisdags gick den virtuella konferensen Nu gör vi!- uppstartskonferens för Sveriges agenda 2030-aktörer av stapeln! Syftet med konferensen var att skapa en mötesplats för samhällets olika aktörer att dela kunskap, testa idéer och ge varandra inspiration och draghjälp i arbetet framåt för hållbar utveckling. Hållbar Upphandling stod värd för en av workshoparna som ägde rum under eftermiddagen.

Den 14 oktober anordnade Naturvårdsverket i samarbetet med Upphandlingsmyndigheten och Hållbar Upphandling ett dialogmöte för en hållbar användning av plast i vården. Dagen kretsade kring frågorna: Vad vet vi redan idag, som fler borde känna till? Hur gör vi verkstad av den kunskap vi har och Vad behöver göras framåt?

Under torsdagen anordnade Kunskapscentrum för Läkemedel i Miljön (KC-LiM) vid Läkemedelsverket in till ett seminarium. Seminariet syftade till att öka och sprida kunskapen om miljökriterier för läkemedelssubstanser genom att lyfta goda exempel och utbyta erfarenheter mellan olika regioner, organisationer, forskare och myndigheter. Deltog gjorde såväl Lena Göransson Modigh från VGR samt Katharina Högdin på det Nationella Kansliet.

Temat för årets resfria konferens var: Framgångsrika regioner i en föränderlig värld. Mötet var webbsänt och för värdskapet stod Region Jönköpings län.

Den 30 september höll regionernas kansli ett webbsänt frukostseminarie om risker i Pakistan. Detta webinarie det första av en serie med anledning av att Nationella kansliet firar tio år i år.

På seminariet fick vi hör Camilla Öyen Region A och Karin Loneaus presentera den rapport som Region A varit med och tagit fram tillsammans med bland andra ETI, Sykehusinnkjop Norge, OneMed och den Pakistanska forskningsorganisationen PILER. Arbetet har handlat om risker i Pakistan men lyfter också förhållandena i hela leveranskedjan.

Vill ni införa cirkularitet i era upphandlingar och behöver hjälp med att prioritera bland alla målen och välja strategi? Nu finns modellen, Mål och Strategier för Cirkulär Upphandling, framtagen av Vlaanderen-Circulair översatt till svenska av RE:Source.

visual DS Aankopers SWE

Under fredagen höll det Nationella Kansliet i sin andra webbsändning om hållbar upphandling för året! Webbsändningen riktar sig till medarbetare inom regionerna som arbetar med upphandling, inköp och/eller hållbarhet. 

I veckan arrangerade det Nationella Kansliet och SKL Kommentus en gemensam, Corona-säkrad, planeringsdag för vårt fortsatta arbete med hållbar upphandling.  

Under torsdagen träffade det Nationella kansliet inköp- och upphandlingsavdelningen hos Region Jämtland-Härjedalen för att prata Hållbar Upphandling.

Läs Inköpsrådets intervju med Kathleen McCaughey, regional samordnare för riskområde IT och kommunikationmen, om Region Stockholms nya avtal för operationshandskar och hur regional samverkan med nationell samordning stärker migrantarbetares rättigheter vid fabriker i Malaysia.

Arkiv

RSS-flöde

feed-image Flödesposter