Region B har genomfört revisioner hos fyra livsmedelsleverantörer som tillhandahåller frukt och grönt till Region Gävleborg, Region Uppsala, Region Västmanland samt landstinget i Dalarna. Leverantörerna som har följts upp är Modis, Centrala partihallen, Falu partiaffär och Upplands trädgårdsprodukter. Revisionerna har genomförts på de svenska kontoren och man kontrollerade de interna processerna och rutinerna.

SKL Kommentus Inköpscentral höll idag ett seminarium om arbetsrättsliga villkor. Talade under förmiddagen gjorde Åsa Edman, chefsjurist på SKL Kommentus, Victor Pålsson Lundell, konsult på SKL Kommentus/Affärsconcept, Charlotta Frenander från Upphandlingsmyndigheten, Sebastian Svartz från Kammarkollegiet och Carin Carlsson från Stockholm Stad.

Idag var det nationella kansliet inbjudna av Madelene Winbo och hennes upphandlingsteam i Region Halland för att workshoppa om hållbar offentlig upphandling.  Vi gick igenom vårt gemensamma arbete med att ställa och följa upp sociala krav vid upphanlindg. Vi hann också diskuterade det fortsatta arbetet med regionens nationella ansvar för medicinteknik.

Igår medverkade jag och Pauline vid Upphandlingskonferensen som seminarie- och workshopledare. Seminariet och workshopen handlade om hur man kan få till en nationell samordning även för miljökraven. Cirka 300 personer deltog på konferensen och cirka 120 personer deltog på våra workshops.

Klustergruppen för Vatten och läkemedel var i tisdags inbjudna till SIWI och ett seminarium om aktuella initiativ inom läkemedelsindustrin för att skapa ökad hållbarhet i leverantörskedjan. Vi fick även ta del av erfarenheter från hur andra branscher arbetar. Frågor som diskuterades var: Vad kan vi lära oss av verktyg och certifikat från andra branscher? Vilken påverkan har hållbarhetsrevisioner på leverantörer? Hur långt kan vi komma utan tredjepartscertifiering i samarbete mellan varumärken och deras leverantörer?

På väg hem från Lund där jag i två dagar deltagit i Hållbarhetskollens expertrådsmöte! Hållbarhetskollen, en tjänst som erbjuds av SKL Kommentus Inköpscentral, hjälper kommuner och landsting att följa upp sociala, etiska och hållbarhetskrav som ställs i upphandlingar.

Igår var jag i Falun och pratade med landstings- och kommunpolitiker om vikten av att ställa krav på hållbara leverantörskedjor i upphandlingen. Ylva Thörn, landshövding i Dalarna, inledde dagen genom att sätta ramarna, och lyfte då vikten av socialt ansvarsfulla upphandlingar.

I tisdags var det dags för möte med referensgruppen för socialt ansvar på Upphandlingsmyndigheten. Eftermiddagen bjöd på ett fullspäckat schema som täckte in både sysselsättningsfrämjande krav, arbetsrättsliga hänsyn, Upphandlingsmyndighetens nya projekt kring ekonomisk/samhällsekonomisk analys av inköp som ett styrmedel, och sist men inte minst de sociala kontraktsvillkoren.

Under torsdagens konferens presenterade Theo Jaekel från advokatfirman Vinge FN:s ramverk för företag och mänskliga rättigheter och berättade om hur landstingens kontraktsvillkor kopplar an till ramverket, samt hur vi kan tolka ramverket i vårt uppföljnings- och åtgärdsarbete.

Igår hade vi Nationell Konferens för Hållbar Upphandling på Klara Strand i Stockholm. Styrgupp, expertgrupp och kontaktpersoner från det nationella nätverket samlades för att diskutera det fortsatta arbetet med att implementera handlingsplanerna. Dessutom passade vi på att fira att Uppförandekoden i år fyller 10 år. Vi är oerhört glada över det engagemang och den drivkraft som vi mötte under dagen, och tackar nätverket för dess medverkan!

I veckan arrangerade landstingens och regionernas produktråd för livsmedel ett heldagsseminarium. Vid mötet fick Therese Persson, Region Gävleborg och det nationella kansliet möjlighet att berätta om handlingsplanen för livsmedel. Resultat från de senaste uppföljningarna av leverantörer av frukt och grönt samt kyckling från Thailand presenterades också. På seminariet deltog även Fairtrade och Upphandlingsmyndigheten.

Arkiv

RSS-flöde

feed-image Flödesposter