I tidningen Aktuell Hållbarhets senaste omvärldsbevakning uppmärksammas att landstingen och regionerna lanserar ny vägledning för hållbar upphandling.

I samband med roadshowen i Kalmar så fick vi möjligheten att sitta ned med upphandlingsavdelningen i Landstinget Kalmar Län för att diskutera tillämpningen av de sociala kontraktsvillkoren.

I torsdags hölls det tredje och sista seminariet om Hållbar Upphandling 2.0 i Kalmar. Seminariet var del av den roadshow som arrangeras tillsammans med Upphandlingsmyndigheten och SKL Kommentus. Intresset var stort och närmare 50 personer från landsting och kommuner deltog.

På upphandling24:s konferens ”Hållbar Upphandling – idag och imorgon” (26 okt) talade Pauline Göthberg om vilken skillnad det gör att ställa sociala krav i offentlig upphandling, och hur vi nu tar nya steg mot ett mer systematiserat arbetssätt för hållbar upphandling genom nya kontraktsvillkor, vägledning och en ny ansvarsfördelning.

I veckan träffade Therese Persson från Region Gävleborg Svensk Handels hållbarhetsexperter. Dels för att diskutera landstingens och regionernas framtagna riskområdesstrategi för livsmedel och dels för att höra hur Svensk Handel arbetar med hållbarhet gentemot sina medlemmar inom livsmedelsindustrin.

Nu lanserar vi vårt vägledande dokument för Uppförandekod för leverantörer.  Här får du reda på hur processen går till. Från de förväntningar som finns samlade i vår gemensamma Uppförandekod för leverantörer till uppföljning och eventuell revision. I dokumentet har vi samlat information som är relevant för såväl leverantörer som för upphandlare.

Över 70 deltagare när Västra Götalandregionen bjöd in till miljödagar på VGR Campus Nya Varvet. Ett av temana var hållbar upphandling som styrmedel.

Det Nationella Kansliet för Hållbar Upphandling var på måndagen den 26 september värd tillsammans med SKL Kommentus och Swedwatch för ett rundabordssamtal om migrantarbetares situation inom kycklingindustrin i Thailand.

I början på september åkte Karin Lonaeus från det Nationella Kansliet på studieresa, anordnad av Helse Sør-Øst & Sykehuspartner, till Centralamerika. Syftet med resan var att besöka leverantörer för att diskutera socialt ansvar. 3 fabriker besöktes under resan; två i norra Mexiko och en i Dominikanska republiken.

Vi rapporterade tidigare i veckan om vårt rundabordssamtal med livsmedelsleverantörer för att diskutera migrantarbetares situation inom kycklingsindustrin i Thailand.  Svenska Dagligvaruhandel, Svenska Handel och Axfoundation bjöd i fredags in till en förmiddag för att diskutera risker men även lösningar vad gäller den stora andel migrantarbetare som jobbar inom den thailändska livsmedelsindustrin.

Över 100 deltagare när Sörmlands läns landsting bjöd in till miljö- och hållbarhetskonferens på Re-tuna Återbruksgalleria. Ett av temana var hållbar upphandling som styrmedel.

Arkiv

RSS-flöde

feed-image Flödesposter