Läkemedelsvärlden har i två artiklar lyft regionernas låga användning av Upphandlingsmyndighetens nya hållbarhetskriterier för läkemedel. För att öka användningen pågår sedan en tid tillbaka ett arbete med att ta fram en vägledning till regionerna under ledning av Västra Götalandsregionen.

I samband med att Hållbar Upphandling firar tio år intervjuar vi personer som på olika sätt är delaktiga och ansvariga inom det nationella samarbetet. Här följer ett kort samtal med Anja Björnberg Ekstrand, Strategisk Inköpare och regional samordnare för riskområdet textilier.
I samband med att Hållbar Upphandling firar tio år intervjuar vi personer som på olika sätt är delaktiga och ansvariga inom det nationella samarbetet. Här följer ett kort samtal med Magnus Strand som är Miljösäkerhetsrådgivare i Region Blekinge och regional samordnare för regionerna Blekinge, Kronoberg och Halland inom riskområdet medicinteknik.
I samband med att Hållbar Upphandling firar tio år intervjuar vi personer som på olika sätt verkar inom området offentlig upphandling. Här följer ett kort samtal med Ragna Forslund som är upphandlingschef på Region Stockholms serviceförvaltning.

I fredags bjöd Region F (Östergötland, Kalmar, Jönköping) in till ett frukostwebbinarium för att informera om status kring de revisioner som genomfördes i Malaysia 2019. Frukostwebbinariet var en del av den webbinarieserie som genomförs med anledning av  Hållbar Upphandlings 10-årsfirande, och riktade sig till upphandlare inom Sveriges regioner.

Sveriges regioner inledde 2010 ett nationellt samarbete som syftar till att säkerställa att de produkter och tjänster som upphandlas inte har en negativ påverkan på människor och miljö. Det innebär att regionernas nationella samarbete fyller 10 år i år. Vi uppmärksammar jubileet på olika sätt och i veckan arrangerades ett lunchwebbinarium, tillsammans med Sykehusinnkjöp Norge. Vi diskuterade situationen för migrantarbetare verksamma vid handskfabriker i Malaysia, erfarenheter och resultat från uppföljningar och hur situationen har utvecklats på plats.

Kathleen McCaughey, strateg hållbara leveranskedjor vid Region Stockholm deltog i veckan i ett viktigt och spännande samtal om hållbara leveranskedjor inom IT och lyfte även vikten av det nationella samarbetet.

Sveriges regioners arbete lyftes som ett gott exempel på hur man kan arbeta med hållbar upphandling av läkemedel. Västra Götalandsregionen som har det nationella samordningsansvaret för läkemedel presenterade pågående arbete med uppföljning och framtagande av en vägledning kopplad till Upphandlingsmyndighetens kriterier.

I dag presenteras rapporten, Öppna jämförelser – Miljöarbetet i regionerna 2020. Årets temadel handlar om upphandling och lyfter regionernas nationella samarbete.

I tisdags gick den virtuella konferensen Nu gör vi!- uppstartskonferens för Sveriges agenda 2030-aktörer av stapeln! Syftet med konferensen var att skapa en mötesplats för samhällets olika aktörer att dela kunskap, testa idéer och ge varandra inspiration och draghjälp i arbetet framåt för hållbar utveckling. Hållbar Upphandling stod värd för en av workshoparna som ägde rum under eftermiddagen.

Den 14 oktober anordnade Naturvårdsverket i samarbetet med Upphandlingsmyndigheten och Hållbar Upphandling ett dialogmöte för en hållbar användning av plast i vården. Dagen kretsade kring frågorna: Vad vet vi redan idag, som fler borde känna till? Hur gör vi verkstad av den kunskap vi har och Vad behöver göras framåt?

Arkiv

RSS-flöde

feed-image Flödesposter