Under torsdagen anordnade Kunskapscentrum för Läkemedel i Miljön (KC-LiM) vid Läkemedelsverket in till ett seminarium. Seminariet syftade till att öka och sprida kunskapen om miljökriterier för läkemedelssubstanser genom att lyfta goda exempel och utbyta erfarenheter mellan olika regioner, organisationer, forskare och myndigheter. Deltog gjorde såväl Lena Göransson Modigh från VGR samt Katharina Högdin på det Nationella Kansliet.

Temat för årets resfria konferens var: Framgångsrika regioner i en föränderlig värld. Mötet var webbsänt och för värdskapet stod Region Jönköpings län.

Den 30 september höll regionernas kansli ett webbsänt frukostseminarie om risker i Pakistan. Detta webinarie det första av en serie med anledning av att Nationella kansliet firar tio år i år.

På seminariet fick vi hör Camilla Öyen Region A och Karin Loneaus presentera den rapport som Region A varit med och tagit fram tillsammans med bland andra ETI, Sykehusinnkjop Norge, OneMed och den Pakistanska forskningsorganisationen PILER. Arbetet har handlat om risker i Pakistan men lyfter också förhållandena i hela leveranskedjan.

Vill ni införa cirkularitet i era upphandlingar och behöver hjälp med att prioritera bland alla målen och välja strategi? Nu finns modellen, Mål och Strategier för Cirkulär Upphandling, framtagen av Vlaanderen-Circulair översatt till svenska av RE:Source.

visual DS Aankopers SWE

Under fredagen höll det Nationella Kansliet i sin andra webbsändning om hållbar upphandling för året! Webbsändningen riktar sig till medarbetare inom regionerna som arbetar med upphandling, inköp och/eller hållbarhet. 

I veckan arrangerade det Nationella Kansliet och SKL Kommentus en gemensam, Corona-säkrad, planeringsdag för vårt fortsatta arbete med hållbar upphandling.  

Under torsdagen träffade det Nationella kansliet inköp- och upphandlingsavdelningen hos Region Jämtland-Härjedalen för att prata Hållbar Upphandling.

Läs Inköpsrådets intervju med Kathleen McCaughey, regional samordnare för riskområde IT och kommunikationmen, om Region Stockholms nya avtal för operationshandskar och hur regional samverkan med nationell samordning stärker migrantarbetares rättigheter vid fabriker i Malaysia.

Ethical Trading Initiative (ETI) lanserade en ny rapport den 22 juni, ”Labour standards in Pakistan’s surgical instrument sector”. Rapporten är en del i ett större projekt och har tagits fram tillsammans med bland andra Hållbar Upphandling (riskområde A), ETI, Sykehusinnkjøp Norge,  OneMed och den Pakistanska forskningsorganisationen PILER.

Upphandlingsmyndigheten rapporterar om regionernas arbete med hållbar upphandling med anledning av de ökade riskerna i leveranskedjorna under Covid-19.

I onsdags höll Nationella Kansliet en webbsändning om Hållbar Upphandling och våra gemensamma arbetsrutiner inom ramen för den nationella samordningen för hållbar upphandling.

Arkiv

RSS-flöde

feed-image Flödesposter