Igår samlades det nationella nätverket för planering och kick-off för uppföljningsåret 2019! På programmet stod workshop, diskussioner och presentation av handlingsplaner. Många nya spännande aktiviteter planeras för året och flera uppföljningar ska följas upp och avslutas. En dag fylld med lärdomar och spännande samtal! 

Under måndagen träffades leverantörer, offentliga upphandlare samt norska och brittiska representanter från Ethical Trading Initiative (ETI) för att prata om risker i leveranskedjan med särskilt fokus på instrumenttillverkning. Under mötet presenterades flerpartsprojektet ”eradicating child labor in the instrument manufacturing industry in Pakistan” som syftar till att adressera risken för barnarbete inom riskområdet instrument.

The World Health Organization (WHO) har pekat ut spridningen av antibiotikaresistenta bakterier som en av vår tids största hot mot folkhälsan, och den kan komma att innebära höga kostnader för hälsa- och sjukvården. Överförskrivning av antibiotika och användningen av antibiotika i förebyggande syfte inom livsmedelsindustrin är två bidragande faktorer till AMR-utvecklingen. Men även läkemedelsrester i vatten är ett problem som har uppmärksammats alltmer. I senaste numret av SIWI:s magazin Water Front intervjuas Nicolai Schaaf från SIWI, Rosemary Kumwenda från FN Sustainable Procurement in the Health Sector Initiative samt det nationella kansliet om vilka krav som bör ställas på läkemedelstillverkare. 

I år tar vi nästa steg i vårt nationella arbete med hållbar upphandling och fokuserar på att minimera de sociala och milljömässiga riskerna i leveranskedjorna. Läs gärna mer i vår verksamhetsplan för 2019 om vad vi planerar att göra.

Det nationella kansliet vill tacka alla för ett mycket gott samarbete under året och önskar en god fortsättning.

Sedan november har internationell media rapporterat om systematiska brott mot migrantarbetares rättigheter i företag som tillhandahåller undersöknings- och kirurgiska handskar till ett flertal europeiska länder – bland annat Sverige. Sveriges landsting och regioner är sedan 2010 medlem i nätverket – International Working Group on Ethical Public Procurement (IWGEPP).  Idag den 18 december, på Internationella Migrationsdagen, går vi ut med ett gemensamt uttalande.

För tredje året i rad arrangerar Electronics Watch en konferens för upphandlande myndigheter och organisationer som arbetar på plats i tillverkningsländer med att granska och förbättra arbetsvillkoren för arbetare inom IT-industrin.

I veckan träffade Anja Björnberg Ekstrand, Region Skåne och Peter Nohrstedt SKL Kommentus Sveriges Textil- & Modeföretag (TEKO) för att diskutera gemensamma hållbarhetsfrågor.

Det var temat på den workshop som OSCE arrangerade vid Academy of the General Prosecutor's Office of Uzbekistan. Ett trettiotal experter från myndigheter i Armenien, Azerbajan, Georgien Kazachstan, Kyrgyzstan, Turkmenistan och Uzbekistan medverkade. Vi presenterade det nationella samarbete som bedrivs mellan Sveriges landsting och regioner, delade med oss av de praktiska verktyg som har tagits fram och lyfte Region Jönköpings arbete med uppföljning av handskar som ett exempel på hur offentlig upphandling kan motverka tvångsarbete.

 Det nationella kansliet hade blivit inbjudna att i veckan delta på konferens i Utrecht i Nederländerna som syftade till att diskutera utmaningar och lösningar kopplat till hållbar upphandling. Det holländska inrikesdepartementet stod bakom konferensen och medverkade gjorde bland annat representanter från landets provinser samt från departementen, däribland försvarsdepartementet och utrikesdepartementet.

I förra veckan besökte det nationella kansliet Region Jönköping för att prata om vårt nationella arbete med hållbar upphandling på regionens årliga miljödag. På konferensen deltog cirka 160 deltagare, däribland vårdpersonal, IT-tekniker, upphandlare, miljöombud och politiker.

Arkiv

RSS-flöde

feed-image Flödesposter