I veckan träffade det nationella kansliet, inklusive vår nya miljösamordnare, upphandlingsavdelningens medarbetare, regiondirektör, förvaltningschefer, politiker och tjänstepersoner vid Region Gotland för att prata om hållbar upphandling och det nationella samarbetet.

Vi är glada att för sjätte året i rad ha fått inbjudan att föreläsa om landstingens och regionernas arbete med hållbar upphandling vid Uppsala Universitets master-utbildning Sustainable Management.

I veckan arrangerade vi ett seminarium för att lära oss mer om situationen för människorättsförsvarare, miljöaktivister och lokalsamhällen i Filippinerna och diskutera hur IKT-sektorn och den medicintekniska industrin kan säkerställa att mineralerna som ingår i leverantörsleden inte bidrar till människorättskränkningar, miljöpåverkan och ”shrinking space”.

I förra veckan deltog det nationella kansliet och flera regionala samordnare vid Swedish Medtechs årliga upphandlingskonferens. Förutom att vi, tillsammans med leverantörer, höll i seminarier på temat ’hållbarhet som konkurrensfördel’, hade Katharina och Pauline från det nationella kansliet blivit inbjudna att inledningstala på temat ”hållbara affärer från olika håll” tillsammans med Karin Melén från TLV.  

Allt fler kommuner, landsting och regioner har valt att bli Fairtrade diplomerade. I veckan träffade Region B och det nationella kansliet representanter för Fairtrade för att lära oss mer om organisationen och vad som är skillnaden mellan diplomeringen och certifierade produkter. 

Under tisdagen bjöd Upphandlingsmyndigheten in till frukostseminarium för lansering av de uppdaterade kraven och stödet avseende ILO:s kärnkonventioner och hållbara leveranskedjor. Det nationella kansliet har bistått Upphandlingsmyndigheten i arbetet med att ta fram det nya underlaget och Pauline Göthberg presenterade under seminariet det nationella samarbetet mellan landsting och regioner.

I veckan höll Upphandlingsmyndigheten ett seminarium där de presenterade sin årliga rapport Trendens. Temat i årets nummer var inköp i en föränderlig värld och Karin Lonaeus från det nationella kansliet var inbjuden talare.

Under tisdagen och onsdagen mötte jag upp Erika Hultman,  samordnare Region A och Laurent Serrure, ny kontaktperson på Region Västernorrland i Härnösand. Syftet med vistelsen var att introducera Laurent till det nationella arbetet med hållbar upphandling, samt börja disktuera eventuella utvärderingskriterier för att adressera särskilda risker inom riskområdet instrument.

OECD utgör ett viktigt forum för utbyte av medlemsländernas erfarenheter och analyser av aktuella frågor inom ett stort antal politikområden. Under de senaste två åren har fokus ökat på frågan om hur offentlig upphandling kan bidra till ett hållbart företagande och därmed en hållbar utveckling. Årets “Public Procurement Week” arrangerades av Working Party of Leading Practitioners on Public Procurement (LPP) och ett av temana var om OECD kan utgöra en plattform för utökat samarbete och hur hållbar upphandling fungerar i praktiken.

Miljöstipendiet delas ut av landstingsstyrelsen för att uppmuntra utveckling av landstingets miljöarbete. Inköpsavdelningen har infört en ny modell för leverantörsstyrning vilket innebär ett strategiskt tillvägagångssätt där man under planeringsfasen analyserar mål, marknadstillgång, resurser för uppföljning och leverantörsdialog.

Trendens är Upphandlingsmyndighetens årliga publikation om utvecklingen på upphandlingsområdet. Temat i detta nummer är inköp i en föränderlig värld, och speglar händelser i vår omvärld som ger avtryck i upphandlingsarbetet.Karin var i april tillsammans med våra kollegor i Norge och besökte leverantörer, barnrättsorganisationer och branschorganisationer i Pakistan.  

Arkiv

RSS-flöde

feed-image Flödesposter