Sveriges regioner är sedan år 2010 medlemmar i nätverket International Working Group on Ethical Public Procurement (IWGEPP). I veckan träffades medlemmarna och diskuterade vad som har gjorts inom de tre arbetsgrupperna; påverkansarbete, harmonisering och samarbeten.

Stora utmaningar, men också positiv utveckling kan sammanfatta Electronics Watch årliga konferens, som samlade såväl upphandlande organisationer som NGO:s från 13 tillverkningsländer.

Group for Socially Responsible Public Procurement i Katalonien arrangerade för femte gången en internationell konferens om mänskliga rättigheter och offentlig upphandling. Temat var hur upphandlande myndigheter kan möta upp mot de ökade förväntningarna att beakta mänskliga rättigheter i upphandlingar och vilka resurser som krävs.

Instrumenta är ett privatägt aktiebolag och de är agentur och återförsäljare av kirurgiska och diagnostiska instrument samt medicinskteknisk apparatur. 

Närmare 60 deltagare när Region Bleking och regionernas kansli för hållbar upphandling bjöd in till ett frukost-webbinarium. På agendan stod högriskmineraler i medicinteknisk utrustning.

Inom generella förbrukningsvaror genomfördes en fabriksrevision 2019 på en av Procurator AB:s leverantörer i Malaysia. Granskningen medförde ytterligare uppföljningar genom 3:e parts revisioner av leverantören samt flera kontorsrevisioner av Regionernas avtalspart Procurator AB.

Electronics Watch, the Danish Institute for Human Rights and the Business Human Rights and the Environment Research Group vid Greenwich universitet arrangerade förra veckan en workshop för upphandlande myndigheter med fokus på tillgång till gottgörelse (på engelska, remedy) vid kränkningar av mänskliga rättigheter i offentlig upphandling.

100 deltagare när sjukvårdsregion Mellansverige bjöd in till regional inköpskonferens i Region Örebro. Temat för dagen var hållbarhet.

I veckan träffades kollegor från de nordiska länderna för att fortsätta diskussionerna kring ökad samverkan vad gäller hållbar upphandling. Krav på hållbara upphandling är en viktig fråga och det finns ett stort intresse för ökad samverkan från de deltagande organisationerna.

Uppföljningen genomfördes av Region Stockholm för riskområde A och inom kategorin Instrument och sjukvårdsartiklar.

Arkiv

RSS-flöde

feed-image Flödesposter