Electronics Watch publicerar rapport

Electronics Watch har nyligen publicerat en rapport om det nationella samarbetet med Socialt Ansvarstagande i Offentlig Upphandling. I rapporten beskrivs Stockholms läns landstings uppföljning av de sociala krav som har ställts på 13 IT-leverantörer av bland annat persondatorer, bildskärmar, servrar, surfplattor m.m. Fokus i Electronics Watch rapport har varit på lärdomar från den uppföljning som gjorts av landstingets leverantör av persondatorer, IT-återförsäljaren Atea samt dess underleverantör Dell. I november 2013 publicerade den danska organisationen DanWatch en rapport som pekade på brott mot arbetares rättigheter i fyra it-fabriker i Kina. Dessa fabriker levererade produkter till bland annat Dell som är en stor leverantör till många landsting och regioner. I början av 2014 fick det nationella samarbetet kännedom om detta och har sedan dess arbetat för att komma till rätta med bristerna.

Förbättringar som noterats i landstingets avtalsuppföljning

Förbättrade arbetsförhållanden – Dell har under 2014 och 2015 fördjupat sitt arbete med att skapa bra arbetsvillkor för medarbetare i de fabriker som tillverkar Dellprodukter. Kravställning och uppföljning av underleverantörer har skärpts.
Ökad transparens – IT-branschen har präglats av mycket sekretess vilket försvårar möjligheter att kontrollera efterlevnad av Sveriges landsting och regioners sociala avtalsvillkor. Dell är idag transparenta och tillhandahåller den information som är nödvändig för att kontrollera arbetsvillkor och andra sociala villkor. Dell har också skärpt sina avtal med underleverantörer för att kunna dela information om arbetsförhållanden med kunder.
Ökat engagemang – Dell och Ateas arbete med socialt ansvarstagande vid produktion präglas idag av en större samverkan, tydligare ansvarsfördelning och beslutsvägar samt ett ökat engagemang.

Nästa steg

Det finns fortfarande stora hållbarhetsutmaningar i leverantörskedjor vid produktion av IT-produkter. Nu försätter Stockholms läns landsting, tillsammans med Atea och Dell, arbetet med hur man ytterligare kan stärka respekten för mänskliga rättigheter och arbetares rättigheter utifrån en fastställd åtgärdsplan.

För mer information kontakta

Kristian Hemström,

Biträdande Hållbarhetschef
Mob. +46 700891893 Stockholms läns landsting
Mob. +46 123 14466
Mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Karin Lonaeus
Skrivet av: Karin Lonaeus
Om författaren
Karin Lonaeus arbetar som hållbarhetsstrateg på regionernas nationella kansli för hållbar upphandling.

Arkiv