De nya upphandlingsdirektiven

De nya upphandlingsdirektiven, som kommer att träda i kraft i början av nästa år, öppnar upp för nya möjligheter att ställa krav på märken och miljöledningssystem. Det är dock inte helt klart hur de nya reglerna ska tolkas och kan användas. Inom ramen för ett nordiskt projekt, finansierat av nordiska ministerrådet, har upphandling identifierats som ett viktigt styrmedel för att stärka grön tillväxt. En gemensam nordisk tillämpning av regelverket om offentlig upphandling anses kunna ge en rad fördelar. Som en del av det nordiska projektet arrangeras nationella seminarier i de nordiska länderna, i syfte att uppnå en nordisk samsyn kring tolkningen och tillämpningen av märken och miljöled-ningssystem i de nya upphandlingsreglerna. Upphandlingsmyndigheten genomförde därför ett seminarium i Sverige där märkningsorganisationer, upphandlande myndigheter och leverantörer var inbjudna att delge sina synpunkter. Resultaten av dessa seminarier kommer att sammanfattas i en nordisk guide som kommer att vara klar till årsskiftet.

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Arkiv