Den thailändska livsmedelsindustrin är beroende av migrantarbetare som ofta rekryteras från närliggande länder som Burma, Kambodja, Laos och Vietnam. Rekrytering av migrantarbetare sker ofta genom globala rekryteringsföretag. På grund av svag reglering, och bristande kontroller i leveranskedjorna, utsätts migrantarbetare ofta för brott mot mänskliga rättigheter och arbetares rättigheter som en rad granskningar har visat.

Under mötet lyftes ett flertal exempel fram som pekar på migrantarbetarnas utsatta situation och den reglering som saknas för att skydda deras rättigheter. Men flera möjligheter till positiv förändring lyftes också fram.  En lösning som lyftes är ”employer pays” det vill säga att istället för att migrantarbetare sätts i skuld, ofta under lång tid, har det företag som anställer skyldighet att betala för rekryteringskostnaderna. FN-organisationen International Organization on Migration (IOM) lanserar en ny Certifiering för etisk rekrytering. Andra sätt att hantera frågan är att lagstifta och Storbritannien har 2015 exempelvis instiftat en ny lag mot slavhandel  Modern Slavery Act vilken är extraterritoriell. På plats revisioner är ett annat viktigt instrument för att följa upp att de krav man ställer efterlevs. Men kvaliteten av revisionerna måste bli bättre. Exempelvis måste information som fås vid en revision trianguleras, det vill säga verifieras med att arbetare intervjuas utanför arbetstid och utanför fabrikerna. Revisorer måste också få träning i att upptäcka korruption vid rekrytering av migrantarbetare och att det kan föras dubbla böcker vad gäller tidkort och löner. Enligt Thailändsk lag får inte migrantarbetare bilda fackföreningar och förhandla löner. Därför är det viktigt med så kallade ”welfare committees” på arbetsplatserna där migrantarbetare finns representerade. Det var fyra exempel på hur man kan arbeta för att förbättra situationen för migrantarbetare i Thailand.

Vi fortsätter att bevaka detta område och har ni frågor så kontakta gärna Therese Persson, Region Gävleborg eller det nationella kansliet.

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Arkiv