Till mötet var Andy Hall, människorättsexpert, som jobbar för Migrant Workers Rights Network (MWRN) inbjuden tillsammans med Min Naing Aung från Myanmar som själv har erfarenhet från migrantarbete i Thailand. På mötet deltog också representanter för grossister och producenter som försörjer offentlig sektor med kycklingprodukter i Sverige. Upprinnelse till mötet är den utsatta situation som migrantarbetare lever under i Thailand samt att människorättsförsvarare har svårt att agera i Thailand efter en nyligen förkunnad dom mot Andy Hall. Tre års fängelse (villkorlig dom) och dryga böter för förtal och brott mot ”computer crimes” blev resultatet för Andy efter att han påtalat brister i migrantarbetares villkor och arbetsförhållanden hos ett Thailändskt fruktexportföretag. Andy och Min beskrev en situation där migrantarbetare under en lång tid har blivit satta i skuld till rekryteringsföretag och korrupta tjänstemän för att tillåtas ta sig in i Thailand för att arbeta. När arbetarna väl tagit sig in i landet betalas de undermåliga löner och tvingas arbeta orimligt långa arbetspass. Allt detta gör att situationen för dessa migrantarbetare är väldigt svår och det första året handlar mycket om att överleva då all lön går åt till att betala igen skulder samt skicka hem pengar till familjen. Dessutom beslagtas pass och ID handlingar så att migrantarbetarna inte kan röra sig fritt i samhället – ett modernt slaveri helt enkelt. Då landstingen köper in stora volymer kycklingprodukter som har sitt ursprung i Thailand så är dessa frågor högaktuella. Vi har tillsammans med SKL Kommentus genomfört kontorsrevisioner av två livsmedelsgrossister i Sverige och kommer nu under hösten att låta genomföra fabriksrevisioner i Thailand av 2 produktionsanläggningar. I och med dessa uppföljningar sätter vi press på leverantörskedjan och i förlängningen så vill vi förbättra migrantarbetarnas tillvaro. Slutsatserna från mötet var att vi inom offentlig sektor tillsammans med våra upphandlade leverantörer måste trycka på mot underleverantörerna och Thailändska myndigheter för att förhållandena ska bli bättre för migrantarbetarna. Människorättsförsvarare måste kunna agera i landet utan att riskera hårda fängelsestraff och böter. Vi var rörande överens på mötet att det inte är bojkott vi vill uppnå utan istället verka för att förbättra situationen för migrantarbetarna. Detta gör vi bäst tillsammans och i dialog med leverantörerna. 

 

Karin Lonaeus
Skrivet av: Karin Lonaeus
Om författaren
Karin Lonaeus arbetar som hållbarhetsstrateg på regionernas nationella kansli för hållbar upphandling.

Arkiv