VGR

Miljöchefer och miljöstrateger från Sveriges landsting och regioner deltog i en två-dagarkonferens på temat miljö och hållbarhet. Under konferensen diskuterades frågor om innovationer, goda exempel inom hållbarhetsarbetet men även upphandling som styrmedel för att nå en hållbar utveckling. Utvecklingsledare Margareta Sterner berättade om deras uppföljning av handskar i Malaysia och  Pauline Göthberg berättade om det nationella arbete som bedrivs, om de utmaningar som finns i våra leveranskedjor men också om de många exempel på att vårt arbete gör skillnad. Man kan konstatera att det finns ett starkt engagemang inom landsting och regioner för att använda upphandling som styrmedel för att ställa både sociala och miljömässiga krav.

Karin Lonaeus
Skrivet av: Karin Lonaeus
Om författaren
Karin Lonaeus arbetar som hållbarhetsstrateg på regionernas nationella kansli för hållbar upphandling.

Arkiv