Dokumentet innehåller

 • Uppförandekod för leverantörer
 • Text i anbudsinbjudan
 • Rekommenderade kontraktsvillkor
 • Krav & uppföljning: processen
 • Vägledning för krav på leverantörens rutiner:
 1. Policyåtagande vägledning, bedömningskriterium
 2. Ansvarsfördelning vägledning, bedömningskriterium
 3. Riskanalys vägledning, bedömningskriterium
 4. Vidareförmedling vägledning, bedömningskriterium
 5. Uppföljning vägledning, bedömningskriterium
 6. Avvikelsehantering vägledning, bedömningskriterium

Vi har i dialog med ett flertal intressenter sett över våra kontraktsvillkor och uppdaterat de i enlighet med Upphandlingsmyndigheten och SKL Kommentus. De uppdaterade villkoren läggs med i de nya avtal vi tecknar.

Har ni frågor eller funderingar hör gärna av er.

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Arkiv