Skärmklipp

Bland annat diskuterade vi under eftermiddagen vad kraven innebär i praktiken för leverantörer genom att från ett leverantörsperspektiv diskutera de etiska dilemman som presenteras i följande fyra filmer: http://www.hållbarupphandling.se/leverantoersansvar. Vi gick sedan djupare in på tillämpning av de sociala kontraktsvillkoren och vad kraven i praktiken innebär för upphandlare i deras dagliga arbete. Landstinget Kalmar län ingår i region F och delar därför det nationella ansvaret för handskar och operationsartiklar med Region Jönköpings län och Region Östergötland. Punkter som kom upp för diskussion under workshopen var bland annat vikten av att lägga med faktiska kontraktsvillkor i upphandlingar och inte endast bifoga uppförandekoden, samt värdet av nationell samordning vad gäller uppföljning av sociala krav. Sist men inte minst diskuterades de interna förutsättningarna som krävs för att kunna adressera hållbarhet i upphandlingar.

 

Karin Lonaeus
Skrivet av: Karin Lonaeus
Om författaren
Karin Lonaeus arbetar som hållbarhetsstrateg på regionernas nationella kansli för hållbar upphandling.

Arkiv