Aktuell Hållbarhet skriver i artikeln att ” En ny vägledning ska göra det tydligare för landsting vilka krav på bland annat mänskliga rättigheter och miljöaspekter de ska ställa vid upphandling. Samtidigt ska den nya vägledningen göra det lättare för leverantörer att förstå vilka krav som ställs på dem och hur dessa bedöms. Vägledningen har tagits fram inom ramen för landstingens nationella samarbete om hållbar upphandling och utgår från hur landstingen ska använda den uppförandekod för leverantörer som de är bundna till vid upphandling. Dessutom har de så kallade kontraktsvillkoren uppdaterats.”

 

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Arkiv