Inom ramen för kursen Governance, Organisation and Standards tar man upp frågor som rör framväxten av hållbar utveckling. Som alternativ till statlig reglering har det exempelvis växt fram så kallad frivillig reglering där märkningar och standarder med sina tillhörande kontrollfunktioner ingår. Som empiriskt fall av politiskt styrning hade landstingens och regionernas arbete med hållbar upphandling valts ut. Uppsala Universitet skriver “As a key case of governance of sustainability during this year we will go into depth to the very topical challenge faced by many countries of today: public procurement as a political tool to reach sustainable development.”

Visby

Studenterna ställde många kloka frågor som bland annat handlade om huruvida stater agerar som mega-konsumenter på en marknad eller om det handlar om politiskt styrning och varför inte fler länder ställer krav i upphandling. Vi ser fram mot alla kursuppsatser som ska redovisas den 30 november.

 

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Arkiv