FN har beslutat om ett tioårigt (2012-2022) ramverk av program för att nå de mål för hållbar konsumtion- och produktion som FN antog i Johannesburg 2002. Ramverket kallas 10 YFP. Naturvårdsverket är samordnare i Sverige. Inom detta ramverk finns ett program för hållbar offentlig upphandling – Sustainable Public Procurement Program (SPP Program). Målet med programmet är att förbättra kunskaperna om hållbar offentlig upphandling och visa på hur detta verktyg kan främja hållbar konsumtion och produktion, stödja mer hållbara ekonomier samt hållbar utveckling i stort.

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Arkiv