Initiativet till en miljöklassificering av läkemedelssubstanser togs 2005 av SKL, SLL, Apoteket AB, LIF och Läkemedelsverket. Syftet var att sammanställa miljöinformation om läkemedlen till framförallt hälso- och sjukvården men även till allmänheten.  Detta var och är ett frivilligt initiativ och läkemedelsbolagen gör en miljöriskbedömning för sina läkemedelssubstanser som publiceras på Fass.se. För att garantera kvaliteten granskar IVL Svenska Miljöinstitutet alla dokument som företag lämnar in till Fass.se. Informationen innehåller dels läkemedelssubstansens toxicitet (giftighet) och dels hur stora mängder som förbrukas på den svenska marknaden. Men även information om nedbrytbarhet och om den kan lagras i organismer som lever i vatten.

Fass
 
Under dagen berättade ett flertal aktörer från industrin, granskare, forskare, upphandlare, departement och myndigheter om vad som hittills har gjorts och hur framtiden ser ut för miljöklassificering av läkemedel. Även det nationella arbete som bedrivs inom landsting och regioner med särskilt fokus på hållbar upphandling av läkemedel presenterades.

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Arkiv